چگونه شکست می تواند پلی برای پیروزی باشد، می تواند برای هر کسی سرگرم کننده باشد

وقتی از آن‌ها پرسیده شد برای کمک به سایر معلمان ترجیح می‌دهند کدامیک را با آن‌ها به اشتراک بگذارند، نزدیک به ۷۰ درصد داستان موفقیت خود را انتخاب کردند.

همه این جملۀ کلیشه‌ای را حفظیم که شکست پل پیروزی است. هزار بار هم شنیده‌ایم که ادیسون وقتی می‌خواست لامپ را اختراع کند، صدها بار شکست خورد. اما در واقعیت، شکست‌ها ما را عاصی و ناامید می‌کنند.

بنابراین هر شمع روندی، یک شکست میباشد و این نوع شمع ها رایج هستند. پس برای اینکه تریدرها بتوانند شکست موفق را تشخیص دهند، باید یادبگیرند که کل شمع ها را بررسی کنند.

اما از سوی دیگر، برخی می‌گویند تأکید روی این ارزش‌ها منجر به نادیده‌گرفتن موانع اجتماعی-‌اقتصادی‌ای می‌شود که سر راه بعضی دانش‌آموزان در کسب دستاوردهای تحصیلی قرار دارد.

لین-سیگلر چنین توضیح می‌دهد: «شکست باید به افراد فرصتی دوباره بدهد تا تجدیدقوا کنند و ازنو آغاز کنند.» او می‌گوید هدف اصلیش این است که به دانش‌آموزان کمک کند تا دریابند شکست بخشی عادی از فرایند یادگیری است.

یک مطالعه نشان داد داوطلبان چطور بعد از باز کردن جعبه‌های مجازی حاوی پول، بیشتر ترجیح دادند شکست خود یعنی از دست دادن پول را با دیگران به اشتراک بگذارند تا موفقیت در بردن آن را.

زینب کوبولد؛ چرا زائران مسلمان به زیارت آرامگاه یک زن اسکاتلندی می‌روند؟

هر چقدر تریدرها مهارت بیشتری در تشخیص شکست موفق داشته باشند، آنگاه شانس بیشتری دارند که بصورت دائمی سودآور باشند. آیا شکست به نتیجه میرسد؟ اگر به نتیجه میرسد پس در جهت شکست معامله کنید.

همچنین صحبت کردن با خود سبب می شود که در درک برخی از اتفاقات زندگی به خوبی کنار بیایید و نسبت به هریک از آن ها نگرشی دقیق و خوب پیدا کنید. این افکار شما هستند که سازنده آینده تان می باشند، از این رو با داشتن احساس شکست به از بین بردن روزهای خوبی که در آینده تان در انتظار هستند، نشوید.

لندن: نیروی هوایی روسیه عملکرد ضعیفی در جنگ اوکراین داشته است

شکست عاطفی برای افراد دوره خاصی است که همه آن را می گذرانند اما به شکل خاص خود و متفاوت از دیگری که پس از اتمام آن حس های دردناک از اینجا بین می روند ، با شناخت بیشتر شکست عاطفی ، تفاوت واکنش ها نسبت به آن و راه های مقابله و ترمیم آن می توان این احساس را هر چه سریع تر برطرف کرده و به روند زندگی نرمال خود بازگشت ، در این مقاله به موارد نام برده پرداخته شده است .

بنابراین خریداران صبر میکنند که یک پولبک عمیق تر شکل بگیرد.

روش های گفته شده در ادامه مطلب در صورتی پیروی می تواند تاثیر چشمگیری در طی چندین هفته برای شما قائل شود که با کمک گرفتن از آن ها می توان جایگاه خود را در زندگی پیدا کرده و در نهایت انرژی از دست رفته تان را بازیابی کنید.

اولین تارگت هم در سقف شمع نزولی قرار میگیرد و تارگت بعدی در گام اندازه گیری شده قرار میگیرد که برابر است با ارتفاع شمع روندی سیاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *